Skjelbreia på Gran østås

Båten ligger på Skjerva ved sørenden vannet Skjelbreia som henger sammen vannene med Våja og Skyten. Kartreferanse: UTM 32V 593918 6688845.
Gran Østås kan smykke seg med ca 40 vann med fisk. I de fleste vannene er det en god bestand av ørret, røye, abbor og sik.

  • Innlandsfiske
  • Bilvei helt frem
  • Teltplass i nærheten
  • Kodelås

Om stedet

Ankomst

Båten ligger på Skjerva ved sørenden vannet Skjelbreia som henger sammen vannene med Voia og Skyten.
UTM 32V 593918 6688845
Adkomst skjer via fylkesvei 23 som går mellom Maura i Akershus og Roa i Oppland fylke. Cirka 45 min kjøring fra Oslo lufthavn Gardermoen og 15 min fra Roa sentrum.

Fiske

FISKEREGLER FOR GRAN ALMENNING ØSTÅS

1 Alle inntil fylte 18 år har rett til gratisfiske, unntatt med garn og oter.

2 Utenbygdsboende har kun rett til isfiske, stangfiske og teinefiske med unntak av vannene Vassbråa, Skytten, Skjellbreia og Voia, der det tillates garn og oterfiske; 7 garn per båt, hvor minst to av garna skal ha maskevidde 19,5 mm eller mindre. Garn skal ikke plasseres nærmere elv og bekkeos enn 50 m.

3 Teinefiske uten ledegarn er tillat hele året.

4 Garn- og oterfiske er tillatt for innenbygdsboende i Gran sogn i følgende vann: Avalsjøen, Vassbråa, Grønnsjøen, Leirsjøen, Malsjøen, Ognilla, Skytten, Skjellbreia, Skjerva og Voia. 7 garn per båt hvor minst to av garna skal ha maskevidde 19,5 mm eller mindre. Garn skal ikke plasseres nærmere elv og bekkeos enn 50 m. Innskrenkninger av antall garn gjelder ikke for Vassbråa, Skytten, Skjellbreia og Voia for fiske etter sik, men minst 1/5 del av antall garn skal ha minste maskevidde 19,5 mm eller mindre.

5 Ved fiske med garn og teiner skal disse merkes med navn og adresse. I motsatt fall vil redskapen bli beslaglagt.

6 Oter som fiskeredskap er tillatt i alle vann der garnfiske er tillatt.

7 Alt fiske i bekker og elver samt nærmere bekkeos enn 50 m. er forbudt i tiden f.o.m. 20. september t.o.m. 15. oktober.

8 Fiskekort, kvittering eller Vipps-melding skal medbringes under fiske og vises fram på forlangende. Personer som ved kontroll ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon, avkreves et gebyr.

9 Bruk av motor, herunder elektromotor, er strengt forbudt i alle vann, unntatt Bråa, Skjellbreia og Våja.

10 Fiske med levende agn samt transport av levende fisk fra et vann til et annet er strengt forbudt og vil bli anmeldt.

11 Båt og fiskeutstyr skal være tørket før bruk.


FISKEKORTPRISER:

Døgnkort kun stang og isfiske 50,-
Ukeskort kun stang og isfiske 200,-
Bruksberettige og medlemmer av Gran JFF Årskort med garn og oterfiske 250,-
Innenbygdsboende Årskort med garn og oterfiske 350,-
Utenbygdsboende Årskort kun stangfiske 400,-
Utenbygdsboende Årskort med garn og oterfiske 500,-BETALING; VIPPS (nr 117637) eller til bankkonto nr. 2020.33.64165
Pga dårlig mobildekning, vent på bekreftelse på at VIPPS betalingen har blitt akseptert før dere kjører inn på skogsveinettet.

Det selges også fiskekort hos Intersport Gran i Gran sentrum og hos Almenningskontoret på Almenningstorget

Du finner også info. på Gran JFF: http://www.njff.no/fylkeslag/oppland/lokallag/granMerknader:
Jeger- og fiskeforeningen har som mål å få til et bra fiske og av bra kvalitet i vannene, derfor blir mange av de store vannene kultivert med garn, ruser og storruse.
På Almenningskontoret kan man få kjøpt turkart over Gran Østås, hvor alle vann er inntegnet.
De fleste vann ligger i nærheten av vei. Det er mulighet for telting/camping i området.

Ansvarlig

Gran JFF V/Cato Røenbakken

Se regler for bruk av båten

Lokasjon

Denne båten ligger i Gran

Medlemsfordeler

I tillegg til at du er medeier i over 200 båter er det mange andre fordeler ved å være medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Bli medlem her!